גיטרה חש'מלית 2 המבקר CORT M600BBB SET NEC

₪ 1,893.00
* כמות