גיטרה חש'+ 2 המבקר CORT M600-BCS SET NEC

₪ 1,893.00
* כמות