SAMSUNG

מידע קצר בטרם רכישת מקרן:

אירועים כמו הקרנת סרט במערכת קולנוע ביתית, הקרנת מצגת בחתונה או הקרנת תמונות מהעבר במפגש משפחתי, הם חד פעמיים וכדי לקיים אותם, אנו צריכים להצטייד בציוד המתאים מבעוד מועד, אם על ידי השכרתו ואם על ידי רכישתו. ברוב ההקרנות ציוד ההקרנה הוא נייח ונשאר במקומו לכל אורך ההקרנה אולם ישנן סיטואציות, בהן נדרש לנייד את ציוד ההקרנה ממקום למקום בתדירות גבוהה ועל בסיס יומיומי. מיותר לציין שבמקרים אלו, המקרנים והמסכים הסטנדרטים גדולים וכבדים לניוד ולכן רצוי להשתמש באמצעות מסך ומקרן ניידים אותם ניתן לשאת ממקום למקום.