BTS(148)

 אם הגעתם לדף זה – כנראה שאתם מעוניינים לרכוש מיקסר…

מיקסרים של BTS הגיעו לישראל ב-2012, המיקסרים הללו זולים ונותנים מענה למחיר.

המיקסרים של BTS ידועים כסבירים וככאלה שנותנים מענה למערכות הגברה ואירועים קטנים בלבד !

אם כיסכם מאפשר לכם ההינו ממליצים לרכוש מיקסר של חברת ברינגר JST MECKIE וכדומה…